SCR-L200 Przemysłowy router LTE

SCR-L200 Przemysłowy router LTE

Profesjonalny router LTE SCR-L200 to inteligentne, kompaktowe i wszechstronne urządzenie do zastosowań M2M i IoT. Poza przełącznikiem 2-portowym, komórkowy router LTE zapewnia również interfejs RS232 do podłączania urządzeń szeregowych, a tym samym do ich integracji z sieciami IP. Dzięki zintegrowanemu icom SmartBox, środowisku Linux opartemu na technologii LXC, router udostępnia platformę niezależną od systemu operacyjnego, na przykład do lokalnego przechowywania i przetwarzania danych oraz wykonywania programów i skryptów (ang. edge computing).

  • Zwarta, płaska obudowa
  • Montaż na ścianie lub szynie DIN
  • Interfejsy dla urządzeń z obsługą IP i urządzeń szeregowych
  • Zintegrowane środowisko Linux do obliczeń brzegowych
  • Prosta integracja z icom Connectivity Suite - VPN

Powiązane produkty

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.