Linie strategiczne

Model biznesowy zakłada zajęcie przez ACTE pozycji dystrybutora wartości dodanej (VAD – value added distributor) dostarczającego zaawansowane oraz dostosowane do wymagań klienta: komponenty - moduły, urządzenia lub systemy. W związku z tym, swoją ofertę budujemy w ramach strategicznych linii biznesowych, którymi są:
Portfolio Title

Od początku swojego istnienia Acte skupiało w swoim portfolio silne światowe marki producentów komponentów. W późniejszych latach oferta objęła dodatkowo moduły i komputery embedded a także gotowe urządzenia. Takie podejście wraz z bogatą wiedzą ekspercką (techniczną, merytoryczną, biznesową) pozwala nam wspierać wszystkich klientów integrujących technologie komunikacyjne.

Portfolio Title

Bezprzewodowe technologie identyfikacyjne od początku znajdowały się w portfolio Acte jednak po pewnym czasie zdecydowaliśmy się wydzielić osobny dział RFID aby jeszcze lepiej wspierać projekty naszych klientów. Dzięki uważnemu dobraniu dostawców udało nam się stworzyć kompletne portfolio technologii i produktów, co pozwala nam wspierać każdy projekt integrujący RFID niezależnie od sektora rynkowego.

Portfolio Title

Na potrzeby rynku oświetleniowego Acte buduje portfolio dostawców oferujących rozwiązania technologiczne wspomagające sterowanie źródłami światła. Naszymi dostawcami są producenci kompletnych systemów jak również dedykowanych urządzeń czy komponentów. Takie podejście umożliwia obsługę praktycznie każdego rodzaju klienta: od producentów oświetlenia, poprzez biura projektowe do integratorów lub wykonawców