Dozymetria Radonu

Dozymetria Radonu

W ramach tego sektora przedstawiamy ofertę akredytowanych pomiarów stężenia promieniotwórczego gazu radonu w powietrzu. Pomiary są wykonywane z wykorzystaniem pasywnych detektorów śladowych. Przedstawiamy też rozwiązania dla profesjonalistów – mierniki aktywne do pomiarów koncentracji radonu w powietrzu i glebie. Świadczymy również usługi doradcze w zakresie pomiarów radonu w budynkach mieszkalnych i miejscach pracy oraz ochrony radiologicznej.