Budownictwo Przemysłowe

Budownictwo Przemysłowe

W ramach tego sektora wspieramy swoimi rozwiązaniami aplikacje związane z systemami budynkowymi a w szczególności kontroli dostępu, sterowania oświetleniem oraz monitorowania parametrów środowiskowych i obecności. Ofertę dla tego sektora mają dwie linie strategiczne: Rozwiązania RFID oraz Sterowania oświetleniem. Obsługujemy klientów biznesowych z kompetencjami umożliwiającymi integrowanie technologii, są to zatem: producenci oświetlenia, integratorzy, instalatorzy, firmy projektowe i wykonawcze.