Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

W ramach tego sektora wspieramy swoimi rozwiązaniami aplikacje związane z: usługami ochrony mienia i bezpieczeństwa publicznego, monitoringiem infrastruktury i kontrolą dostępu, śledzeniem personelu oraz dóbr i kosztowności. Ofertę dla tego sektora mają dwie linie strategiczne: ACTE Communication oraz ACTE Building. Obsługujemy klientów biznesowych z kompetencjami umożliwiającymi integrowanie technologii, są to zatem: producenci OEM, integratorzy, operatorzy GSM, instalatorzy czy agencje ochrony.