Detektory promieniowania

Detektory promieniowania

W ramach tej kategorii produktów przedstawiamy ofertę pasywnych detektorów śladowych do pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od radonu i jego pochodnych. Oferujemy też rozwiązania dla profesjonalistów – mierniki aktywne do pomiarów koncentracji radonu w powietrzu i glebie. Świadczymy również usługi doradcze w zakresie pomiarów radonu w budynkach mieszkalnych i miejscach pracy oraz ochrony radiologicznej.