Sprzedaż i Bankowość

Sprzedaż i Bankowość

W ramach tego sektora wspieramy swoimi rozwiązaniami aplikacje związane z komunikacją rozproszoną i telemetrią w: maszynach vendingowych i POS i bankomatach oraz wizualizacją oferty w ramach digital signage a także aplikacje związane z zarządzaniem towarami w sklepach. Ofertę dla tego sektora posiada linia strategiczna ACTE Communication. Obsługujemy klientów biznesowych z kompetencjami umożliwiającymi integrowanie technologii, są to zatem: producenci OEM, integratorzy, operatorzy GSM/ISP, operatorzy bankomatów oraz agenci rozliczeniowi.