Transport i Logistyka

Transport i Logistyka

W ramach tego sektora wspieramy swoimi rozwiązaniami aplikacje związane z komunikacją rozproszoną i telemetrią w: samochodach osobowych, ciężarowych i przyczepach, poborem opłat i zarządzaniem ruchem. Pracujemy z naszymi klientami nad aplikacjami do monitorowania ładunków oraz kontroli rotowania grup towarów. Nie są nam obce projekty dla taboru szynowego czy transport wodnego. Ofertę dla tego sektora posiadają linie strategiczne Embedded/M2M/IoT oraz Rozwiązania RFID. Obsługujemy klientów biznesowych z kompetencjami umożliwiającymi integrowanie technologii, są to zatem: producenci OEM i integratorzy.