Transport i Logistyka

Transport i Logistyka

W ramach tego sektora wspieramy swoimi rozwiązaniami aplikacje związane z komunikacją rozproszoną i telemetrią w: samochodach osobowych, ciężarowych i przyczepach, poborem opłat i zarządzaniem ruchem. Ponadto oferujemy kompletne systemy zaciskania kabli do złączy elektrycznych stosowanych w produkcji i modernizacji taboru kolejowego i tramwajowego. Pracujemy z naszymi klientami nad aplikacjami do monitorowania ładunków oraz kontroli rotowania grup towarów. Nie są nam obce projekty dla transportu szynowego czy wodnego. Ofertę dla tego sektora posiadają linie strategiczne ACTE Communication oraz ACTE Electric. Obsługujemy klientów biznesowych z kompetencjami umożliwiającymi integrowanie technologii, są to zatem: producenci OEM i integratorzy. Bezpieczne połączenia elektryczne dedykowane są producentom lokomotyw, szynobusów i wagonów oraz ich podwykonawcom w zakresie produkcji elementów sterowania i okablowania.