Dystrybucja Energii

Dystrybucja Energii

W ramach tego sektora wspieramy swoimi rozwiązaniami aplikacje związane z: monitorowaniem liczników energii/gazu/wody (SmartGrid), telemetrią alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, telemetrią rurociągów oraz połączeniami elektrycznymi w urządzeniach i okablowaniu stosowanymi w branży energetyki wiatrowej. Ofertę dla tego sektora mają linie strategiczne: ACTE Communication oraz ACTE Electric. Obsługujemy klientów biznesowych z kompetencjami umożliwiającymi integrowanie technologii, są to zatem: producenci OEM, integratorzy, operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz producenci energetyki wiatrowej i wykonawcy okablowania.