Dystrybucja Energii

Dystrybucja Energii

W ramach tego sektora wspieramy swoimi rozwiązaniami aplikacje związane z: monitorowaniem liczników energii/gazu/wody (SmartGrid), telemetrią alternatywnych, odnawialnych źródeł energii oraz telemetrią rurociągów. Ofertę dla tego sektora mają dwie linie strategiczne: Embedded/M2M/IoT oraz Rozwiązania RFID. Obsługujemy klientów biznesowych z kompetencjami umożliwiającymi integrowanie technologii, są to zatem: producenci OEM, integratorzy oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych.