MRO-L200 Przemysłowy Router LTE

MRO-L200 Przemysłowy Router LTE

Profesjonalny router MRO-L200 to kompaktowy zestaw do zastosowań w aplikacjach mobilnych (LTE) M2M i IoT. Oprócz 5-portowego przełącznik dostępny jest interfejs RS232 oraz cyfrowe wejścia i wyjścia. Dzięki zintegrowanemu środowisku Linux icom SmartBox, opartemu na technologii LXC, router udostępnia platformę niezależną od systemu operacyjnego, na przykład do lokalnego przechowywania i przetwarzania danych lub wykonywania zewnętrznych programów i skryptów (ang. edge computing).

  • Wysoka szybkość transmisji danych szyfrowanych VPN
  • Kierowanie ruchu pomiędzy dwoma APN'ami
  • 5-portowy przełącznik z obsługą VLAN
  • Rozszerzona kontrola oparta na zdarzeniach
  • Kontrola dostępu z uwzględnieniem roli użytkownika

Powiązane produkty

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.