Finansowanie

Finansowanie

Jako część grupy kapitałowej Lagercrantz znamy wartość pieniądza. Proponujemy zatem usługi finansowania jako wartość dodaną do naszej oferty produktowej. W zależności od wysokości finansowania i modelu biznesowego usługa ta może przyjąć następujące formy:

  • Limit kredytowy z odroczoną płatnością lub raty
  • Subsydia urządzeń poprzez Operatora GSM (Orange)
  • Finansowanie jako usługę serwisową, utrzymaniową
  • Finansowanie projektu w ramach Lagercrantz Growth Found
  • Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa