Końcówki i złączki bimetaliczne AlCu

Końcówki i złączki bimetaliczne AlCu

Końcówki i złączki bimetaliczne powstają w wyniku procesu wiązania miedzi i aluminium. Elpress jest producentem standardowych końcówek AlCu typu AKK oraz złączek typu AKS i AKP. Oferuje również wykonania specjalne, niestandardowe (np. przekroje żył większe niż 1200 mm2). Końcówki kablowe typu AKK stosowane są na końcu przewodu Al do podłączenia do szyny Cu. Złączki bimetaliczne typu AKS służą do łączenia przewodów Al z przewodami Cu, nawet o różnych przekrojach żył. Złączki kablowe typu AKP są przeznaczone do łączenia przewodów Al z aparaturą elektryczną z przyłączami miedzianymi. Złączki przejściowe typu AKS-10S służą do łączenia skręconych przewodów wielodrutowych Al z przewodami jednodrutowymi Cu 10 mm² (np. Excel, Excelett). Terminale AlCu są oznaczone logotypem, obszarem przewodzenia dla przewodów oraz odniesieniem do narzędzia do zaciskania. Po zaprasowaniu matryce Elpress zostawiają kontrolny ślad. Dwa zaprasowania wykonuje się na części Al i zwykle 1-2 zaciśnięcia na części Cu (zalecana liczba na etykiecie).

  • Dostępne bardzo duże przekroje, nawet 1200mm2
  • Testowane wg IEC61238-1 i SEN245012
  • System Elpress

Mogą cię zainteresować

Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.