GWG 3G_4G Gateway

GWG 3G_4G Gateway

GWG Gateway to kompaktowe rozwiązanie z dziedziny Internet of Things zapewniające łącznośc GSM LTE, 3G i 2G oraz szeroką gamę interfejsów fizycznych jak Port: RS232, RS485, USB i Ethernet jednocześnie. Brama zapewnia bezpieczne połączenie do sieci GSM oferując jednocześnie bardzo szeroką gamę protokołów komunikacyjnych, tuneli, opcji konfiguracji i opcji dostępowych

  • RS232, RS485, USB, 3 GPIO, Ethernet
  • Komunikacja GSM LTE 3G i 2G
  • Możliwość montażu na szynie DIN
  • Przemysłowe temperatyry pracy
  • Szeroki zakres funkcji sieciowych i konfiguracyjnych

Mogą cię zainteresować

Powiązane produkty

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.