Zastosowanie ekstenderów Helvar DIGIDIM 478 8-Subnet DALI Controller oraz Helvar DIGIDIM 4-Channel Ballast Controller w celu optymalizacji kosztu instalacji DALI

Projektując system sterowania oświetlenia DALI, który ma być oparty na urządzeniach Helvara, klienci bardzo często pytają jak zoptymalizować liczbę potrzebnych urządzeń.

Wiadomo, jeden router, w zależności od wersji, potrafi obsłużyć 64 lub 128 urządzeń DALI. Gdy tych urządzeń jest więcej zazwyczaj należy dołączyć do systemu DALI kolejny router Helvar.

Często zdarza się natomiast, że w niektórych obiektach, gdzie występują duże sale konferencyjne lub sale widowiskowe, liczba opraw w jednej grupie sięga kilkudziesięciu sztuk. Standardowo każda z opraw otrzymuje jeden adres DALI z routera. Zakładając salę widowiskową z 50-cioma oprawami, należy w zasadzie zarezerwować jedną podsieć tylko na tę salę. Rzadko kiedy klient potrzebuje niezależnego sterowania każdej oprawy osobno. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie jednego z urządzeń Helvara pozwalającego fizycznie pogrupować oprawy i sterować grupą opraw: DIGIDIM 478 8-Subnet DALI Controller lub DIGIDIM 4-Channel Ballast Controller. Takie urządzenie ma jedno wejście DALI, które łączymy z DALI z routera oraz 4 (Helvar 474) lub 8 (Helvar 478) wyjść konfigurowalnych. Każde z nich można skonfigurować niezależnie jako DALI broadcast. Do każdego wyjścia podłączmy oprawy DALI, należące do jednego pomieszczenia, traktując wyjście ekstendera jak osobną podsieć DALI. Każde wyjście ekstendera reprezentowane jest przez jeden adres DALI na routerze. Można również oprawy w dużej sali podzielić na rzędy lub sektory i każdy z nich osobno podłączyć do innego wyjścia ekstednera DALI. W ten sposób wydzielimy na przykład 4 grupy, reprezentowane przez 4 adresy DALI na routerze, którymi będziemy mogli sterować niezależnie. Dla przykładu 40 opraw podzielonych na 4 rzędy po 10, zajmie nam jedynie 4 adresy DALI zamiast 40 jak miałoby to miejsce w przypadku, gdybyśmy nie korzystali z ekstendera. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy efektywniej wykorzystać zasoby routera oraz optymalizujemy koszty systemu sterowania oświetleniem.

Helvar DIGIDIM 4-Channel Ballast Controller daje nam jeszcze możliwość skonfigurowania każdego z wyjść nie tylko jako DALI broadcast ale również jako wyjście DSI, PWM lub wyjście analogowe s standardzie 0/1–10 V. Pozwala na dołączenie do systemu sterowania oświetleniem Helvara opraw pracujących w innych standardach sterowania niż DALI.