System Sterowania Oświetleniem Helvara - Integracja międzysystemowa

W nowoczesnych systemach budynkowych interakcja między różnymi systemami stała się obecnie standardem. Wyjątkiem nie jest tu również system sterowania oświetleniem. System kontroli oświetlenia Helvar umożliwia integrację międzysystemową na różnych poziomach zawansowania.

Najwyższy poziom zajmuje integracja z wykorzystaniem systemu Tridium Niagara. Helvar dostarcza w tym przypadku IP driver do JACE’a umożliwiający integrację systemu sterowania pod Niagarą.

Kolejny poziom to wykorzystanie dedykowanych komend HelarNET. Helvar umożliwia innym systemom komunikację z systemem kontroli oświetlenia opartym na routerach serii 905/910/920 poprzez sieć Ethernet. Obecnie większość współczesnych systemów budynkowych potrafi się komunikować z innymi systemami właśnie w ten sposób. W celu integracji z systemem sterowania oświetleniem Helvara, należy skorzystać z zestawu komend HelvarNET, które wysyłane są do routera za pomocą protokołu TCP lub UDP.

Helvar umożliwia również integrację innych systemów ze swoim systemem kontroli oświetlenia za pomocą otwartego protokołu OPC. Pozwala on na wymianę danych oraz kontrolę pomiędzy różnymi systemami i producentami sprzętu poprzez sieć Ethernet. Strona serwera OPC jest dostarczana przez Helvara jako plugin do aplikacji Helvar Designer. Strona klienta powinna być natomiast po stronie hosta BMS lub po stronie innego systemu, który zamierza komunikować się z systemem sterowania oświetleniem Helvara.

Kolejny poziom to integracja z wykorzystaniem interfejsu RS232-do-DALI( Helvar DIGIDIM 503 AV interface). Umożliwia on systemom wykorzystującym do komunikacji RS232 na korzystanie z zdefiniowanego zestawu komend w celu komunikacji z systemem Helvara.

Na najniższym poziomie integracji znajduje się metoda polegająca na wykorzystaniu interfejsów sygnałów wejściowych jak Helvar DIGIDIM 440 Input Unit, Helvar DIGIDIM 444 Mini Input Unit, Helvar Imagine 942 Input unit, Helvar DIGIDIM 445 Switch Interface unit. Umożliwiają one odczytywanie dwustanowych sygnałów bez potencjałowych oraz sygnałów napięciowych w zakresie 0-10V z innych urządzeń, jak różnego rodzaju przełączniki, czujniki, zegary, styczniki, kontaktrony i przekazywanie ich wartości do systemu sterowania oświetleniem Helvara. To najprostszy sposób na włączenie do systemu sterowania obcych urządzeń. Dla przykładu, wykorzystując Helvar DIGIDIM 440 Input Unit możemy do systemu kontroli oświetlenia podłączyć wyjście dwustanowe z systemu alarmowego, powodując wywołanie odpowiedniej sceny świetlnej po pojawieniu się sygnału alarmu. Komunikacja w drugą stronę odbywa się za pomocą przekaźników systemowych Helvara, jak Helvar DIGIDIM 491 1-Channel Relay Unit, Helvar DIGIDIM 492 1-Channel Power Relay Unit, Helvar DIGIDIM 494 4-Channel Relay Unit czy Helvar 499 8-Channel Latching Relay Unit. Umożliwiają one włączanie i wyłączanie innych urządzeń zewnętrznych bezpośrednio z poziomu systemu sterowania oświetleniem. Dla przykładu, wywołując scenę ‘prezentacja’ w sali konferencyjnej, oprócz odpowiedniej konfiguracji światła za pomocą przekaźnika włączony zostaje rzutnik.