Radiocrafts Tiny Mesh dla zastosowań sterowania oświetleniem

Radiocrafts Tiny Mesh dla zastosowań sterowania oświetleniem

W przypadku chęci zbudowania własnego systemu radiowego sterowania oświetleniem potrzebna jest platforma sprzętowa umożliwiająca komunikację pomiędzy sterownikiem i lampami.

Dla takich aplikacji bardzo dobrze sprawdza się topologia sieci typu Mesh, gdzie moduł w lampie jest jednocześnie repeaterem dla innych modułów. Pozwala to osiągać bardzo duże zasięgi i pewność transmisji.  Dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem są moduły firmy Radiocrafts wyposażone w protokół Tiny Mesh. Same moduły od strony sprzętowej dają szeroki wybór możliwości w kontekście częstotliwości pracy, mocy nadawczej oraz szerokości używanego pasma.

Wybór częstotliwości jest istotny z punktu widzenia przenikalności fal, a za tym idzie potencjalny zasięg radiowy oraz w kwestii lokalnych regulacji odnośnie użytego pasma. Rozwiązania 2,4GHz są ogólnoświatowe, natomiast wersje 915, 868, 433 MHZ  dostępne są w wybranych regionach świata. Wersja 169 MHz może być brana pod uwagę w przypadku bardzo wymagających środowisk pracy. Radiocrafts ma moduły kompatybilne pinowo dla wszystkich tych częstotliwości, więc można produkować wersje lampy dla danego regionu. Moc nadawcza ma znaczenie w kwestii zasięgu oraz może być istotna w przypadku zasilania bateryjnego. Szerokość pasma wpływa na prędkość transmisji ale także na odporność na potencjalne zakłócenia radiowe czy tłumienia.

Odnośnie protokołu Tiny Mesh w sieci może istnieć jeden lub więcej obiektów Master, do tego moduły-repeatery i end-pointy

Moduły sprzętowo są wyposażone w interfejsy GPIO, PWM, wejście ADC i wejście impulsowe co jest dobrą bazą do aplikacji oświetleniowych.

Firmware modułów dba o formowanie sieci, samorekonfiugrację, samonaprawianie, sprawdzanie RSSI między węzłami i dynamiczne zmienianie trasy i topologii sieci. Protokół umożliwia także szyfrowanie AES 128 bit. Dostępne są dwa tryby pracy. Całość łatwo można także podpiąć do świata Internetu Rzeczy za pomocą chmury producenta.

Filmy prezentujące funkcjonalność modułów i pokazujące jak je konfigurować znajdują się: https://radiocrafts.com/products/tinymesh/#tutorials

Inne Aktualności: