Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego

4 i 5 października uczestniczyliśmy razem z rozwiązaniami COBS w Ogólnopolskich Dniach Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego, które od sześciu lat z dużym powodzeniem organizuje firma Schrack Seconet we współpracy z partnerami technologicznymi

Tegoroczne dwudniowe szkolenie w Hotelu Windsor w Jachrance zgromadziło ponad 500 osób – ekspertów, niezależnych specjalistów i wszystkich tych, których łączy branża szeroko pojętego bezpieczeństwa - nie tylko pożarowego.

Organizatorzy – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – przygotowali nową, odświeżoną odsłonę spotkania. W tym roku zagadnienia z zakresu projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów bezpieczeństwa zostały zebrane i przedstawione w formie studiów przypadków, których punkty kulminacyjne stanowiły pokazy zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń i podsystemów – tym razem przedstawiono aż sześć różnych przykładów współpracy systemów bezpieczeństwa z układami mechaniki i automatyki budynku, w różnego typu obiektach. Pokazy zostały uzupełnione wystąpieniami prelegentów, a podsumowaniem każdego studium była merytoryczna dyskusja ekspertów na poruszane tematy. Podobnie jak w latach poprzednich, główny nacisk położono na aspekty praktyczne wspierane teorią i najnowszymi wytycznymi branżowymi.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, przyzywowych i komunikacji, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, sterowania oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

Nasze rozwiązania COBS SMART i COBS CMS wspólnie z systemem Visocall IP Schrack Seconet zaprezentowane zostały w scenariuszu dotyczącym zaawansowanej komunikacji w budynku szpitalnym. Pokazaliśmy jak integracja systemu przyzywowego z rozwiązaniem bezprzewodowej komunikacji głosowej z funkcją odbierania i przesyłania wiadomości może wpłynąć na jakość oraz sposób pracy personelu medycznego.

Jednocześnie nasze rozwiązania zostały użyte jako systemy informujące o zagrożeniach także pożarowych.

Po prezentacjach głównych odbyły się warsztaty, na których mogliśmy zaprezentować także pozostałe nasze rozwiązania COBS w tym COBS Alert4U2, system bezprzewodowych przycisków alarmowych oraz przycisków personalnych z funkcją lokalizacji.

Nasze rozwiązania cieszyły się dużym zainteresowaniem, co niezmiernie nas ucieszyło i zmotywowało do dalszej promocji zaawansowanych systemów łączności bezprzewodowych COBS, zatem już niedługo nowa porcja informacji. Wszystkich niecierpliwych zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Nami.

Inne Aktualności: