Możliwości urządzeń i oprogramowania firmy INSYS icom

Możliwości urządzeń i oprogramowania firmy INSYS icom

Czy efektywna obsługa i administracja dużych grup urządzeń jest decydująca dla Twojego biznesu ?

Firma Insys icom to Niemiecki producent routerów przemysłowych oraz oprogramowania, który kładzie nacisk na jakość, bezpieczeństwo i kompleksowe rozwiązania.
Ich produkty można podzielić na 4 kategorie:


Routery i bramy    Obliczenia krawędziowe    Usługi VPN   Scentralizowana administracja


Najbardziej doceniane funkcjonalności

VPN
Routery firmy Insys icom mogą pracować w trybie server/klient. Jest to klasyczne rozwiązanie, które wymaga od administratora zadbania o bezpieczeństwo połączenia i może powodować trudności w zarządzaniu wraz z wzrostem ilości podłączonych urządzeń. Kiedy router pełni rolę serwera musi mieć dostęp do internetu 24/7, co nie zawsze jest optymalnym wyborem. Dodatkowo w przypadku połączenia z użyciem karty SIM łączność komórkowa może zostać przerwana z przyczyn niezaleznych od routera. Wykorzystująć SIM często zależy nam również na ograniczaniu ruchu sieciowego a co za tym idzie optymalizacji kosztów. 

Jeżeli ważna jest dla nas możliwość centralnego zdalnego zarządzania wieloma maszynami pracującymi w różnych sieciach z wykorzystaniem bezpiecznej i stabilnej infrastruktury sieciowej, warto zapoznać się z  produktem Insys icom Connectivity Suite
Jest to platforma producenta dostarczająca indywidualny serwer VPN oraz oprogramowanie oferujące transparentny monitoring sieci z opcjonalnymi powiadomieniami. Gwarantuje bezpieczne połączenia, kontrolę nad wykorzystaniem kart SIM oraz umożliwia dostęp do własnych aplikacji Edge przy pomocy błyskawicznie konfigurowanych webproxies. Użytkownik może w obrębie jednego serwera tworzyć oddzielne grupy będące niezależnymi sieciami VLAN.
Podłączenie urządzenia sprowadza się do kilku kliknięć (wygenerowanie pliku konfiguracyjnego z poziomu platformy i wgranie go do urządzenia). Takie rozwiązanie przyspiesza masowe wdrożenia oraz integrację nowych jednostek z obecnie funkcjonującym systemem.

Konteneryzacja LXC
Koncepcja ta jest ściśle związana z edge computing, czyli przetwarzaniem danych na urządzeniach na krańcu sieci zamiast przesyłania ich do centrum danych lub chmury. Konteneryzacja umożliwia uruchamianie skomplikowanych aplikacji na urządzeniach edge, takich jak routery. Pozwala na szybsze przetwarzanie danych, zmniejsza opóźnienia i znacząco przyczynia się do poprawy wydajności całego systemu. Rozwiązanie zapewnia całkowite rozdzielone środowiska dla niezależnych aplikacji. Każdy z kontenerów, mający własne adresy IP i MAC, może być adresowany bezpośrednio jako rodzaj urządzenia wirtualnego w obrębie tego samego fizycznego routera. Możliwa jest bezpośrednia komunikacja między poszczególnymi kontenerami, pozwalająca na interakcje między aplikacjami. Liczba kontenerów linuksowych jest ograniczona jedynie dostępną pojemnością pamięci operacyjnej i pamięci masowej.
W przypadku routerów przemysłowych Insys icom, konteneryzacja otwiera nowe możliwości. Przy użyciu kontenerów można na przykład zainstalować na routerze oprogramowanie SCADA, system zarządzania bazami danych lub inne narzędzia niezbędne do monitorowania i sterowania systemami przemysłowymi. Możliwość instalacji oprogramowania bezpośrednio na routerze może upraszczać i przyspieszać procesy, takie jak gromadzenie danych z maszyn, przetwarzanie tych danych lub komunikacja z innymi systemami. Konteneryzacja może również zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ każda aplikacja działa w swoim izolowanym środowisku, co zmniejsza ryzyko wpływu jednej aplikacji na inną.

Autorski Kontener: icom Data Suite
Autorski kontener, icom Data Suite, to zestaw narzędzi służących do monitorowania, analizy danych oraz tworzenia modeli biznesowych. Oprogramowanie transformuje router Insys icom w konwerter protokołów, rejestrator danych lub bramkę IoT. Instalując aplikację na routerach uzyskuje się rozwiązanie, które obsługuje do 90% znanych use case-ów – bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Przyjazny interface i lątwość obsługi powodują że z instalacją poradzi sobie każdy użytkownik, nawet gdy nie posiada rozległej wiedzy programistycznej.
Niestandardowe funkcjonalności można zaimplementować we własnym kontenerze jako uzupełnienie rozwiązania.

Możliwości icom Data Suite:

 • Konwersja protokołów.
  Możliwość łączenia systemów sterowania, technologii sensorowej i kontrolerów z przemysłu i sektora energetycznego.
 • Monitoring.
  Monitorowanie i analiza błędów, anomalii i wartości progowych. Otrzymywanie i wysyłanie alertów.
 • Rejestracja danych.
  Funkcja rejestracji pozwala szybko i łatwo zapisywać dane do sprawdzenia, analizy błędów i operacji raportowania.
 • Połączenie z chmurą.
  Wygodnie i proste przenoszenie danych za pośrednictwem plug & play do wstępnie zintegrowanych systemów chmurowych lub generycznie za pośrednictwem MQTT.
 • Zdalne systemy sterowania.
  Sterowanie na odległość na podstawie wiadomości zewnętrznych (e-mail, SMS, MQTT lub RPC). Przełączanie cyfrowych i analogowych wyjść. Przesyłanie parametrów do podłączonych systemów sterowania.

Bezpieczeństwo
Produkty firmy są rozwijane zgodnie z zasadami "Security by design" i "Security by default". W Insys icom istnieje sześć głównych filarów dotyczących bezpieczeństwa:

 • Wszystkie komponenty (sprzęt, firmware i usługi internetowe) pochodzą z jednego źródła i są rozwijane przez specjalistów firmy w Niemczech.
 • Insys icom regularnie weryfikuje bezpieczeństwo IT swoich produktów poprzez testy penetracyjne i analizy odporności.
 • Usługi internetowe firmy są obsługiwane wyłącznie w centrach danych certyfikowanych zgodnie z ISO27001.
 • Firma regularnie aktualizuje wszystkie biblioteki open source istotne dla bezpieczeństwa.
 • Insys icom rygorystycznie stosuje automatyczne testowanie oprogramowania na codziennych kompilacjach z tysiącami przypadków testowych.
 • Firma świadczy 24/7 monitoring usług oraz stosuje jednolity, zaszyfrowany i podpisany firmware na wszystkich urządzeniach, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo IT już na etapie projektowania produktu.

Nacisk na bezpieczeństwo platformy przejawia się poprzez regularne aktualizacje i natychmiastową reakcje na wykryte incydenty. Polityka oraz wysokie standardy bezpieczeństwa firmy Insys icom obejmuje co najmniej sześć aktualizacji rocznie dla systemu operacyjnego routera icom OS, oraz comiesięczną aktualizację dla usług icom Connectivity Service i icom Router Management.
Insys icom pracuje zgodnie z wytycznymi wielu organizacji międzynarodowych i norm, takich jak NIS, CISA, ENISA czy IEC 62443, dotyczących bezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej. Produkty i usługi firmy In-Sys znalazły uznanie i są z powodzeniem stosowane w takich sektorach jak: infrastruktura krytyczna, zaopatrzeie w wodę, Energetyka, duże parki maszynowe

Dokumentacja techniczna dotycząca bezpieczeństwa

Inne Aktualności: