eSIM + AirVantage - nowa jakość w usługach transmisji danych GPRS

eSIM + AirVantage - nowa jakość w usługach transmisji danych GPRS

W świecie biznesu Internetu Rzeczy (IoT) oraz M2M, kluczową kwestią jest zapewnienie niezawodnego dostępu do usług transmisji danych w sieci komórkowej w trybie 24/7 bez względu na lokalizację.

Żaden operator GSM nie jest w stanie dostarczyć takiego poziomu usług bazując wyłącznie na infrastrukturze jednej sieci komórkowej. W związku z tym, aby podnieść niezawodność transmisji, klienci zmuszeni byli do stosowania drogich rozwiązań bazujących na zaawansowanych aplikacjach dwumodemowych i dwukartowych. Koszty wdrożenia i utrzymania takich usług wykluczały powszechność ich stosowania, zmuszając niejako do akceptacji większego ryzyka biznesowego wynikającego z transmisji opartej o jedną sieć komórkową.

Pojawienie się usługi eSIM oferowanej przez ACTE na bazie infrastruktury Sierra Wireless, gwarantuje dynamiczny dostęp do każdej z działających na danym obszarze sieci GSM. Pozwala wnieść nową jakość do każdej aplikacji IoT/M2M, bez względu na rozwiązanie sprzętowe i programowe. Wybór najlepszej sieci odbywa się na podstawie kryterium poziomu odbieranego sygnału oraz jakości kanału transmisji danych. Zmiana operatora realizowana jest automatycznie w najbardziej odpowiednim do tego momencie.

Integralną część usługi stanowi platforma AirVantage, skupiająca w sobie funkcje administracji, zarządzania i monitorowania kart eSIM (oraz innych operatorów), a także przechowywania, analizy, wizualizacji i przekazywania danych do zewnętrznych aplikacji. Dodatkowo, możliwe jest za jej pomocą pozyskiwanie danych o współpracujących z eSIM modułach radiowych. Umożliwia to wczesną diagnostykę części sprzętowej rozwiązania i obniżenie kosztów wizyt w terenie.

Segmenty M2M i IoT to także nowa kategoria SIM, tzw. embedded SIM, czy SIM w postaci komponentu elektronicznego, ma trwałe złączonego z resztą układu na etapie produkcji. Podnosi to zdecydowanie niezawodność, a często jest jedynym możliwym rozwiązaniem ze względu na niewielkie gabaryty. Bez wsparcia dla eUICC, czyli zdalnej wymiany profilu operatorskiego, niewielu producentów decydowało się na jego wykorzystywanie. Teraz w końcu pojawia się szansa na jego upowszechnienie, czemu dodatkowo sprzyja opcja „test-mode” dostępna w usłudze eSIM. Dzięki niej producent może po wlutowaniu SIM wykonać testy funkcjonalne urządzenia bez ponoszenia kosztów utrzymywania aktywnego SIM do czasu sprzedaży go końcowemu klientowi.

Na koniec kilka słów o integracji eSIM ze środowiskiem IT klienta. AirVantage dostępny jest przez web-portal lub interfejs API. Połączenie z aplikacjami zewnętrznymi możliwe jest poprzez szyfrowany tunel VPN lub w ramach integracji chmura-do-chmury. Sierra Wireless opracowała i udostępniła klientom wiele narzędzi i interfejsów, co znacząco przyczynia się do zmniejszenia nakładów pracy programistycznej przy wdrażaniu nowych usług IoT/M2M oraz skrócenia czasu ich wprowadzenia na rynek.

Więcej informacji.

Inne Aktualności: