TELECOM DESIGN

logo

Francuski dostawca rozwiązań M2M dedykowanych głównie na rynek medyczny. Portfolio producenta zawiera moduły oraz modemy do komunikacji przewodowej i bezprzewodowej jak również gotowy system VitalBase dedykowany do monitorowania osób w podeszłym wieku. Produkty dostawcy charakteryzują się wysokim współczynnikiem jakości do ceny i łatwością integracji.