INSYS Powerline GP

INSYS Powerline GP

Międzynarodowa norma ISO 15118 definiuje standard inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych dla stacji ładowania AC i DC. Umożliwia to między innymi aktywną kontrolę ładowania, uwierzytelnianie "podłącz i ładuj", integrację z aplikacją zarządzającą i wiele innych usług. Podczas inteligentnego ładowania stacja ładująca (EVSE) komunikuje się z pojazdem elektrycznym (PEV) za pomocą kabla ładującego, korzystając ze standardowej linii Powerline HomePlug Green PHY (zgodnie z normą ISO15118-3). Transmisja danych realizowana jest poprzez wpuszczenie zmodulowanego strumienia danych do linii pilota kabla ładującego. INSYS Powerline GP ustanawia połączenie punkt-punkt między EVSE i PEV, dzięki czemu kontroler EVSE może komunikować się z PEV poprzez łącze Ethernet. INSYS Powerline GP obsługuje warstwy 1 i 2 w modelu ISO-OSI.

  • Komunikacja z wykorzystaniem Powerline HomePlug Green PHY
  • Wbudowany protokół SLAC zgodnie z ISO 15118-3
  • Kompatybilny ze stacjami ładowania AC i DC
  • Rozszerzony zakres temperatur
  • Zaprojektowany do montażu na szynie DIN

Mogą cię zainteresować

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.